فایل های STL پرنده ها

فایل های رایگان پرنده ها STL. 3axis.co دارای 3 فایل stl پرنده ها به صورت رایگان برای دانلود است.

فرمت فایل: stl

فایل stl عقاب

فرمت فایل: stl

فایل Stl Seagull