فایل های STL مبلمان

فایل های رایگان مبلمان STL. 3axis.co دارای 19 فایل stl مبلمان به صورت رایگان برای دانلود است.

فرمت فایل: stl

3D STL MODEL فایل stl

فرمت فایل: stl

فایل نوگا stl

فرمت فایل: stl

فایل stl مدفوع دلتا