فایل های STL اسپینر

فایل های رایگان اسپینر STL. 3axis.co دارای 2 فایل stl اسپینر به صورت رایگان برای دانلود است.

فرمت فایل: stl

فایل spinner v2 stl