فایل های STL هواپیما

فایل های رایگان هواپیما STL. 3axis.co دارای 2 فایل stl هواپیما به صورت رایگان برای دانلود است.

فرمت فایل: stl

فایل stl دوبال Waco UPF-7

فرمت فایل: stl

فایل جت stl