فایل های dxf مبلمان CNC

فایل های dxf رایگان مبلمان CNC. 3axis.co دارای 187 فایل dxf مبلمان CNC به صورت رایگان برای دانلود است.

فرمت فایل: dxf

میز ساده قالب روتر CNC

فرمت فایل: dxf

میز تزیینی برش لیزری

فرمت فایل: dxf

تاب تزئینی

فرمت فایل: dxf

تخته های برش لیزری

فرمت فایل: dxf

باب تفريغ شريف قرني